Connect with us

DSKP KSSR KSSM

DSKP Matematik Tingkatan 4 KSSM

Published

on

Dskp Matematik Tingkatan 4 Kssm

DSKP Matematik Tingkatan 4 merupakan rujukan kurikulum kebangsaan terkini di sekolah-sekolah menengah seluruh Malaysia. Penyusunan semula KSSM Matematik mengambil kira kesinambungan dari peringkat sekolah rendah ke peringkat sekolah menengah dan seterusnya ke peringkat yang lebih tinggi.

Maklumat Kurikulum Kebangsaan

Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang merangkumi kurikulum dan kegiatan kokurikulum melibatkan semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid.

Perkembangan murid yang menjadi hasrat pendidikan nasional ialah perkembangan holistik dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Matlamat Kurikulum Matematik

KSSM Matematik bermatlamat membentuk individu yang berfikrah matematik iaitu individu yang berpemikiran matematik, kreatif dan inovatif serta berketerampilan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, berlandaskan sikap dan nilai agar berupaya menangani cabaran dalam kehidupan harian, selaras dengan perkembangan sains dan teknologi dan cabaran abad ke-21.

Melalui kurikulum baharu, latar belakang dan keupayaan murid yang pelbagai diberi perhatian khusus dalam menentukan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dalam mata pelajaran ini

Fokus DSKP Matematik Tingkatan 4

Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi Tingkatan 4 merangkumi silibus topik-topik berikut:

  1. Fungsi dan Persamaan Kuadratik dalam Satu Pemboleh Ubah
  2. Asas Nombor
  3. Penaakulan Logik
  4. Operasi Set
  5. Rangkaian dalam Teori Graf
  6. Ketaksamaan Linear dalam Dua Pemboleh Ubah
  7. Graf Gerakan
  8. Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul
  9. Kebarangkalian Peristiwa Bergabung
  10. Matematik Pengguna: Pengurusan Kewangan

Penilaian Menerusi DSKP Matematik Tingkatan 4

Penilaian dilaksanakan secara holistik berdasarkan prinsip inklusif, autentik dan setempat (localised). Maklumat yang diperoleh dari penilaian akan digunakan oleh pentadbir, guru, ibu bapa dan murid dalam merancang tindakan susulan ke arah peningkatan perkembangan pembelajaran murid.

Muat Turun DSKP Matematik Tingkatan 4

Dskp Kssm Matematik Tingkatan 4 Dan Tingkatan 5

Klik pautan di bawah🔻
DSKP Matematik Tingkatan 4

 

Semoga dengan perkongsian DSKP Matematik Tingkatan 4 ini dapat melancarkan lagi pengurusan sesi pengajaran dan pembelajaran guru-guru di sekolah. Terus menyokong kami untuk menyampaikan bahan dan maklumat yang bermanfaat buat komuniti pendidikan.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

TRENDING NOW

error: Content is protected !!