Connect with us

Buku Teks

Permohonan Kemasukan MRSM Tingkatan 1 dan 4 Tahun 2021

Published

on

Permohonan Mrsm Kemasukan Tingkatan 1 Dan 4 2021

Permohonan ke MRSM bagi Tingkatan Satu dibuka secara dalam talian mulai 24 Ogos 2020. MRSM ditubuhkan selaras dengan matlamat dan keperluan negara untuk memberi kemudahan pelajaran pada peringkat menengah dalam bidang sains dan teknologi kepada pelajar-pelajar bumiputera yang pintar cerdas, mempunyai kebolehan akademik dan intelektual yang tinggi untuk mengembangkan potensi diri mereka.

 • Visi MRSM
  Menjadikan MRSM sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang inovatif dan bertaraf dunia.
 • Misi MRSM
  Menyediakan pelajar bumiputera yang berpotensi tinggi dalam bidang sains dan teknologi serta mempunyai ciri-ciri keusahawanan.

Permohonan Kemasukan MRSM Tingkatan 1 dan 4 Tahun 2021

MARA mempelawa calon-calon yang memiliki sahsiah terpuji, jati diri yang tinggi dan cemerlang dalam akademik serta aktif dalam aktiviti kokurikulum untuk mengikuti Sistem Pendidikan Maktab Rendah Sains MARA (SPMRSM) yang menawarkan program-program berteraskan kurikulum kebangsaan dan antarabangsa

 • Calon dinasihatkan membuat permohonan awal dalam talian.
 • Semua calon perlu menduduki Ujian Kecenderungan Kemasukan MRSM (UKKM).
 • Pemilihan Pusat UKKM perlu dibuat semasa permohonan dalam talian.

Keutamaan Kepada Keluarga B40

Bagi pengambilan pelajar MRSM setiap tahun, MARA mempelawa pelajar tahun 6 dan tingkatan 3 yang berminat serta cemerlang dalam akademik, sahsiah diri, aktif dalam kegiatan kokurikulum bagi kemasukan ke tingkatan 1 dan 4.

Keutamaan pengambilan pelajar ajan diberikan kepada pemohon daripada keluarga kategori pendapatan bawah 40 peratus (B40) yang tinggal di luar bandar dan bandar, serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Syarat Kemasukan MRSM

 • Calon warganegara Malaysia.
 • Ibu atau bapa adalah warganegara Malaysia.
 • Calon mestilah memohon atas talian (online).
 • Calon mengikuti Kurikulum Kebangsaan serta Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) tahun semasa yang merangkumi Pentaksiran Pusat (UPSR/PT3), Pentaksiran Bilik Darjah (PBD), Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) dan Pentaksiran Psikometrik (PPsi).
 • Calon mestilah berminat belajar di MRSM.
 • Calon mestilah mempunyai pencapaian akademik yang cemerlang.
 • Calon mestilah aktif dalam aktiviti kokurikulum.

Pilihan Program di MRSM

Terdapat 6 pilihan program di 54 buah Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) yang boleh dipertimbangkan oleh calon dan ibu bapa yang memohon. Berikut merupakan bidang pengajian yang ditawarkan di MRSM:

 1. Program Premier menawarkan kurikulum kebangsaan dan kurikulum MARA yang merangkumi modul pembangunan sahsiah, modul kemahiran insaniah dan modul keusahawanan.
 2. Program Bitara menawarkan program pendidikan untuk pelajar yang mempunyai pencapaian akademik yang tinggi melalui pendekatan yang mengaplikasikan pembelajaran pintar cerdas dan pembangunan bakat serta potensi pelajar.
 3. Program Ulul Albab ialah program pendidikan gabungan antara kurikulum kebangsaan yang berteraskan STEM dengan program aliran agama termasuk Tahfiz Al-Ouran.
 4. Program Dwisijil IGCSE menawarkan dua sijil kepada pelajar iaitu Cambridge IGCSE (Cambridge International General Certificate of Secondary Education) dan SPM.
 5. Program IB MYP melaksanakan kurikulum kebangsaan dengan mengintegrasikan kerangka Middle Years Programme dari Sistem Pendidikan International Baccalaureate.
 6. Program Teknikal menerapkan elemen teknikal melalui subjek Sains Kejuruteraan pada peringkat menengah rendah dan Kejuruteraan Mekanikal atau Kejuruteraan Elektrik atau Elektronik pada peringkat menengah atas.

Permohonan Mrsm 2021

Pautan permohonan akan dikemaskini di: https://www.mara.gov.my/

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

TRENDING NOW

error: Content is protected !!