Connect with us

Tingkatan 1

Buku Teks Digital Sains Tingkatan 1

Published

on

Buku Teks Digital Sains Tingkatan 1

Buku Teks Digital Sains Tingkatan 1 KSSM versi digital kami terbitkan di https://bukuteksdigital.my/ untuk memudahkan warga pendidik dan pelajar mendapat manfaat bersama.

Buku Teks Sains Tingkatan Satu Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) ini ditulis untuk murid Tingkatan Satu berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran, Tingkatan 1 yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

KSSM digubal bagi memenuhi keperluan dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025.  Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM, penulisan buku ini lebih memberikan penekanan aspek berikut:

 • Kemahiran berfikir
 • Kemahiran maklumat & komunikasi
 • Kemahiran membuat keputusan
 • Kemahiran menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian supaya murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan pada abad ke-21.

Sukatan Pelajaran Sains KSSM

Kandungan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) disusun 8 tajuk dengan mengikut tema berikut:

 • Tema 1: Kaedah Saintifik
 • Tema 2: Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup
 • Tema 3: Penerokaan Unsur dalam Alam
 • Tema 4: Tenaga dan Kelestarian Hidup
 • Tema 5: Penerokaan Bumi dan Angkasa Lepas

Tajuk Buku Teks Digital Sains Tingkatan 1

 • Bab 1 Pengenalan kepada Penyiasatan Saintifik
 • Bab 2 Sel sebagai Unit Asas Hidupan
 • Bab 3 Koordinasi dan Gerak Balas
 • Bab 4 Pembiakan
 • Bab 5 Jirim
 • Bab 6 Jadual Berkala
 • Bab 7 Udara
 • Bab 8 Cahaya dan Optik
 • Bab 9 Bumi

Sukatan Pelajaran Sains Tingkatan 1

Bab 1 Pengenalan kepada Penyiasatan Saintifik

 • Apakah Sains?
 • Apakah kuantiti fizik?
 • Bagaimanakah cara untuk mengukur ketumpatan?

Bab 2 Sel sebagai Unit Asas Hidupan

 • Apakah sel?
 • Mengapakah tumbuhan menjalankan proses fotosintesis?
 • Apakah homeostasis?
 • Bagaimanakah manusia menghasilkan generasi baharu?
 • Bagaimanakah biji benih dan buah pada tumbuhan terbentuk?

Bab 3 Koordinasi dan Gerak Balas

 • Manusia dan benda hidup bergerak pada setiap masa. Bagaimanakah manusia dan benda hidup mengawal atur keadaan dalam badan?

Bab 4 Pembiakan

Secara purata, sebanyak 1,400 kelahiran bayi yang berlaku di Malaysia dalam sehari (Jabatan Perangkaan Malaysia, 2014).

 • Apakah kepentingan kelahiran bayi?

Bab 5 Jirim

 • Mengapakah pepejal, cecair dan gas mempunyai sifat-sifat fizikal yang berbeza?
 • Bagaimanakah bau tersebar di udara?
 • Apakah contoh-contoh perubahan keadaan jirim dalam kehidupan harian kita?

Bab 6 Jadual Berkala

 • Zarah yang paling kecil dalam unsur disebut atom. Apakah struktur binaan atom?
 • Mengapakah atom bersifat neutral?
 • Bagaimanakah unsur-unsur yang wujud di sekeliling kita disusun dalam sebuah jadual yang dinamakan Jadual Berkala?

Bab 7 Udara

 • Mengapakah kita harus menjaga udara di sekeliling kita supaya tidak tercemar?
 • Apakah yang terdapat dalam udara?
 • Bagaimanakah kita dapat memelihara kualiti udara?

Bab 8 Cahaya dan Optik

 • Mengapakah langit dan laut kelihatan biru apabila matahari bersinar?
 • Mengapakah dasar laut kelihatan cetek?
 • Bagaimanakah bayang pokok kelapa terbentuk?
 • Apakah yang menyebabkan fenomena-fenomena itu berlaku?

Bab 9 Bumi

 1. Bagaimanakah rupa bentuk struktur Bumi dan lapisan atmosfera?
 2. Apakah proses yang menyebabkan perubahan bentuk permukaan Bumi?
 3. Apakah geobencana yang berlaku akibat proses perubahan dalaman Bumi?
 4. Apakah sumber Bumi dan geologi gunaan?

Muat Turun Buku Teks Digital Sains Tingkatan 1

Buku Teks Digital Sains Tingkatan 1 boleh dimuat turun melalui pautan di bawah. Format buku teks digital yang dibekalkan ialah PDF.

Buku Teks Digital Download Google Drive

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

TRENDING NOW

error: Content is protected !!