Connect with us

Tingkatan 1

Buku Teks Digital Sejarah Tingkatan 1

Published

on

Buku Teks Digital Sejarah Tingkatan 1

Buku Teks Digital Sejarah Tingkatan 1 KSSM versi digital kami terbitkan di https://bukuteksdigital.my/ untuk memudahkan warga pendidik dan pelajar mendapat manfaat bersama.

Buku Teks Sejarah Tingkatan 1 Sekolah Menengah ini ditulis berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Buku ini mengandungi lapan bab berdasarkan tema Sejarah Kita dan Dunia.

Standard kandungannya mengandungi Pengenalan Ilmu Sejarah, Zaman Air Batu, Zaman Prasejarah serta Tamadun Dunia dan Sumbangannya. Tamadun dunia dibahagikan kepada tiga bahagian utama untuk melihat sumbangannya, iaitu Tamadun Awal Dunia, Peningkatan Tamadun dan Tamadun Islam.

Pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah ini dipelajari secara kronologi supaya murid memahami proses perkembangan masyarakat dan dunia bagi membolehkan murid bersaing pada peringkat global.

Sukatan Pelajaran Sejarah KSSM

Kandungan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Sejarah memberi fokus kepada pemahaman dan penghayatan tentang sejarah negara Malaysia. Sejarah negara kita dipelajari dan dikaji secara kronologi dari Zaman Air Batu hingga pembentukan negara dan bangsa Malaysia mengikut tema berikut:

Tajuk Buku Teks Digital Sejarah Tingkatan 1

  • Bab 1 Mengenali Sejarah
  • Bab 2 Zaman Air Batu
  • Bab 3 Zaman Prasejarah
  • Bab 4 Mengenali Tamadun
  • Bab 5 Tamadun Awal Dunia
  • Bab 6 Peningkatan Tamadun Yunani dan Rom
  • Bab 7 Peningkatan Tamadun India dan China
  • Bab 8 Tamadun Islam dan Sumbangannya

Sukatan Pelajaran Sejarah Tingkatan 1

Bab 1 Mengenali Sejarah

Sejarah merupakan disiplin ilmu tentang peristiwa masa lampau. Penulisan sejarah adalah berdasarkan kepada kajian dan penyelidikan terhadap sumber sejarah. Kepelbagaian sumber dan kajian sejarah menyebabkan wujudnya pelbagai tafsiran dalam sejarah. Sejarah amat penting dalam memupuk semangat cinta akan negara demi meneruskan ketamadunan negara kita.

Bab 2 Zaman Air Batu

Dunia pada hari ini wujud kesan daripada perubahan fizikal bumi yang berlaku semenjak jutaan tahun dahulu. Perubahan fizikal bumi dipengaruhi oleh iklim. Pada awalnya, bumi mengalami suhu yang amat sejuk. Bumi pada masa itu dikenali sebagai Zaman Air Batu yang wujud dalam garis masa antara 2.5 juta tahun hingga 10,000 tahun.

Perubahan suhu bumi yang sejuk kepada panas menyebabkan berlakunya kecairan air batu. Perubahan ini menyebabkan bumi mengalami beberapa tahap peralihan zaman yang menyebabkan suhu bumi berada pada suhu hari ini. Bumi juga mengalami banyak perubahan dan perkembangan hidupan seperti yang wujud sehingga hari ini.

Bab 3 Zaman Prasejarah

Zaman Prasejarah merupakan zaman yang melihat tahap perubahan pencapaian dan kemajuan manusia. Perbincangan tentang zaman ini dimulakan dengan maksud Zaman Prasejarah dan lokasi zaman tersebut. Perbincangan akan merangkumi aspek ciri kehidupan manusia Zaman Prasejarah.

Seterusnya, perbincangan akan memfokuskan sumbangan zaman ini kepada kemajuan kehidupan manusia. Bab ini turut membincangkan tinggalan manusia Zaman Prasejarah di Malaysia. Pemahaman terhadap Zaman Prasejarah menyedarkan kita bahawa tamadun dan sejarah manusia sentiasa mengalami perubahan dan kesinambungan.

Bab 4 Mengenali Tamadun

Tamadun merupakan proses meningkatkan kemajuan kehidupan manusia menjadi lebih baik. Pada umumnya, bahasa Yunani, bahasa Inggeris dan bahasa Arab menakrifkan tamadun sebagai pencapaian kemajuan manusia.

Tamadun awal manusia bermula di lembah sungai dan terus berkembang sehingga hari ini. Pertambahan jumlah penduduk yang ramai di kawasan lembah sungai telah menyebabkan pembukaan bandar. Oleh itu, manusia telah melakukan inovasi dengan menggunakan kreativiti untuk menambah baik kehidupan mereka.

Bab 5 Tamadun Awal Dunia

Tamadun Awal Dunia bermula di Mesopotamia, Mesir Purba, Lembah Indus dan Huang He. Keempat-empat tamadun ini terletak di kawasan lembah sungai yang mempengaruhi perkembangan setiap tamadun tersebut. Interaksi manusia dengan cabaran alam sekitar telah membawa kepada peningkatan cara hidup.

Masyarakat dalam tamadun awal dunia ini membuktikan manusia mampu membina negara- kota dan hidup di bawah sistem berkerajaan yang menjadi asas kepada perkembangan tamadun manusia pada hari ini.

Bab 6 Peningkatan Tamadun Yunani dan Rom

Dalam bab terdahulu, kita telah membincangkan kemunculan dan perkembangan beberapa tamadun awal. Peningkatan pesat telah berlaku dalam pelbagai bidang dalam Tamadun Yunani dan Tamadun Rom.

Kedua-dua tamadun ini mencapai pencapaian yang sangat baik dan cemerlang. Peningkatan ini berlaku dalam aspek pemerintahan dan pentadbiran dalam Tamadun Yunani dan peningkatan bidang seni bina dalam Tamadun Rom.

Bab 7 Peningkatan Tamadun India dan China

Selain Tamadun Yunani dan Tamadun Rom, dua lagi tamadun utama ialah Tamadun India dan Tamadun China. Kedua-dua tamadun ini juga telah mencapai tahap kegemilangan yang tinggi dalam pelbagai bidang.

Dalam Tamadun India, peningkatan tamadunnya ketara dalam aspek penyebaran kuasa dan agama. Kemunculan Dinasti Nanda, Maurya dan Gupta dalam Tamadun India membuktikan bahawa dasar pemerintahan yang baik bukan sahaja akan membentuk kerajaan yang luas, malahan menjadi asas kepada keagungan sesebuah tamadun.

Dalam Tamadun China, peningkatan dalam bidang pendidikan telah menjadi warisan kekal tamadun tersebut. Dinasti Qin dan Dinasti Han menjadi penggerak utama kegemilangan Tamadun China yang dipengaruhi oleh dasar pentadbiran yang berkesan. Pencapaian tinggi oleh kedua-dua tamadun ini terus menjadi warisan sehingga kini.

Bab 8 Tamadun Islam dan Sumbangannya

Zaman sebelum kedatangan Islam menampakkan corak hidup yang dibentuk tanpa kepimpinan nabi dan kitab suci sebagai petunjuk. Zaman ini dikenali sebagai Zaman Jahiliah. Zaman Jahiliah beransur-ansur berakhir dengan turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW dan bermulalah tamadun baharu yang gemilang.

Tamadun Islam telah berkembang seterusnya pada zaman Khulafa al-Rasyidin dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya, sehingga memberikan sumbangan besar dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.

Muat Turun Buku Teks Digital Sejarah Tingkatan 1

Buku Teks Digital Sejarah Tingkatan 1 boleh dimuat turun melalui pautan di bawah. Format buku teks digital yang dibekalkan ialah PDF.

Buku Teks Digital Download

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

TRENDING NOW

error: Content is protected !!