Connect with us

DSKP KSSR KSSM

DSKP Bahasa Melayu Tahun 4 (KSSR Semakan)

Published

on

Dskp Kssr Semakan Tahun 4

DSKP Bahasa Melayu Tahun 4 (KSSR Semakan) merupakan rujukan kurikulum kebangsaan terkini di sekolah. Penyusunan ini mengambil kira pendekatan pengajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di Sekolah Kebangsaan dan di Sekolah Jenis Kebangsaan.

Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa perpaduan negara, bahasa ilmu dan bahasa pengantar di sekolah.

Mata pelajaran Bahasa Melayu dijadikan pemangkin untuk memahami akal budi, pemikiran dan sosiobudaya penuturnya ke arah melahirkan semangat cinta akan bahasa dan tanah air yang dikongsi bersama dalam satu wawasan demi memartabatkan bahasa Melayu.

Maklumat Kurikulum Kebangsaan

Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang merangkumi kurikulum dan kegiatan kokurikulum melibatkan semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid.

Perkembangan murid yang menjadi hasrat pendidikan nasional ialah perkembangan holistik dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Fokus DSKP Bahasa Melayu Tahun 4 (KSSR Semakan)

Pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah berfokus pada kemahiran literasi (konsep kembali kepada asas) dan aplikasi bahasa. Pada Tahap 2 (Tahun 4, Tahun 5 dan Tahun 6), pembelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu memberi penekanan kepada pengukuhan literasi dan aplikasi kemahiran bahasa supaya mereka lebih berketerampilan berbahasa dalam bentuk lisan dan bertulis.

  1. DSKP Bahasa Melayu Tahun 4
  2. DSKP Bahasa Melayu Tahun 5
  3. DSKP Bahasa Melayu Tahun 6

Penilaian Menerusi DSKP Bahasa Melayu Tahun 4 (KSSR Semakan)

Penilaian dilaksanakan secara holistik berdasarkan prinsip inklusif, autentik dan setempat (localised). Maklumat yang diperoleh dari penilaian akan digunakan oleh pentadbir, guru, ibu bapa dan murid dalam merancang tindakan susulan ke arah peningkatan perkembangan pembelajaran murid.

Muat Turun DSKP Bahasa Melayu Tahun 4 (KSSR Semakan)

Dskp Bm Tahun 4 Kssr Semakan

Klik pautan di bawah🔻
DSKP Bahasa Melayu Tahun 4 KSSR Semakan

 

Semoga dengan perkongsian DSKP Bahasa Melayu Tahun 4 (KSSR Semakan) ini dapat melancarkan lagi pengurusan sesi pengajaran dan pembelajaran guru-guru di sekolah. Terus menyokong kami untuk menyampaikan bahan dan maklumat yang bermanfaat buat komuniti pendidikan.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

TRENDING NOW

error: Content is protected !!