Connect with us

Modul dan Buku Panduan

Standard Guru Malaysia (SGM) 2.0

Published

on

Standard Guru Malaysia 2 0

Standard Guru Malaysia (SGM) 2.0 merupakan dokumen panduan mengenai kompetensi yang perlu dicapai dan etika yang perlu dijiwai, diamalkan serta dipamerkan oleh guru-guru Malaysia.

Komponen Standard Guru Malaysia (SGM) 2.0

SGM 2.0 terdiri dari dua komponen iaitu Dimensi Kompetensi dan Etika Keguruan. Dimensi Kompetensi menjelaskan kompetensi yang perlu dimiliki oleh guru pada pelbagai tahap pembangunan profesionalisme untuk melaksanakan PdP dengan berkesan.

Manakala Etika Keguruan merupakan prinsip moral dan nilai akhlak yang seharusnya menjadi pegangan dan amalan guru di Malaysia bagi memastikan profesion keguruan sebagai kerjaya profesional serta dipandang mulia oleh masyarakat.

Standard Guru Malaysia [sgm 2.0]

Manfaat Standard Guru Malaysia (SGM) 2.0

Standard Guru Malaysia (SGM) 2.0 ini perlu dimanfaatkan oleh guru pelatih, guru, pengurus pendidikan, pengetua dan guru besar, agensi latihan keguruan awam dan swasta, dan pembekal latihan dalam perkhidmatan.

1. Guru 
Panduan untuk menjadi guru yang profesional dan diguna pakai untuk mengenal pasti kompetensi dan etika sedia ada, kompetensi dan etika yang boleh dibangunkan, serta ruang penambahbaikan untuk merancang keperluan pembangunan profesionalisme guru.

2. Guru Pelatih
Panduan bagi mengenal pasti keperluan kompetensi dan etika dalam persediaan untuk melengkapkan diri sebelum memasuki profesion keguruan.

3. Pengurus Pendidikan
Rujukan untuk mengenal pasti keperluan latihan oleh institusi dan pembekal latihan untuk memastikan guru diberi peluang menjalani PPB yang bersesuaian mengikut laluan kerjaya dan tempoh perkhidmatan. Selain itu, dokumen ini boleh dijadikan rujukan untuk penetapan kriteria dalam pemilihan dan pengambilan guru.

Telegram Buku Teks Digital Malaysia

4. Pengetua dan Guru Besar
Rujukan untuk mengenal pasti kompetensi guru di sekolah bagi merancang dan melaksanakan PPB agar guru sentiasa berkualiti tinggi ke arah kemenjadian murid dan sekolah berkualiti.

5. Agensi Latihan Keguruan Awam dan Swasta
Rujukan untuk merancang dan menambah baik strategi pembangunan profesionalisme dan peningkatan profesion keguruan. SGM 2.0 juga boleh dijadikan rujukan dalam penetapan syarat-syarat pemilihan dan pengambilan guru pelatih.

6. Pembekal Latihan dalam Perkhidmatan
Rujukan kepada pembekal latihan dalam perkhidmatan bagi menetapkan fokus perancangan dan pelaksanaan latihan bersesuaian dengan keperluan laluan kerjaya dan PBB guru sepanjang tempoh perkhidmatan.

Muat Turun Standard Guru Malaysia (SGM) 2.0Download Format Pdf

Klik pautan di bawahđŸ”»
Standard Guru Malaysia (SGM) 2.0.pdf

 

Domain Utama Sgm 20

4 Domain Kompetensi

Komponen Dimensi Kompetensi menjelaskan kompetensi yang perlu dimiliki oleh guru pada pelbagai tahap pembangunan profesionalisme untuk melaksanakan PdP dengan berkesan. Domain-domain tersebut ialah:

  1. Orientasi Ilmu
  2. Instruksional
  3. Pelibatan Komuniti
  4. Kualiti Peribadi

4 Teras Etika Keguruan

Komponen etika keguruan merupakan prinsip moral dan nilai akhlak yang seharusnya menjadi pegangan dan amalan guru di malaysia bagi memastikan profesion keguruan sebagai kerjaya profesional serta dipandang mulia oleh masyarakat.

Berikut merupakan teras etika yang telah digariskan:

  1. Tanggungjawab terhadap profesional
  2. Tanggungjawab terhadap ibu bapa/ penjaga
  3. Tanggungjawab terhadap murid
  4. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara

Kesimpulan

Semoga dengan perkongsian Standard Guru Malaysia (SGM) 2.0 ini dapat meningkatkan jati diri guru, berketerampilan, berkeperibadian mulia, berpengetahuan, dan berkemahiran. Sertai telegram t.me/bukuteksdigitalmy sebagai tanda sokongan kepada perkongsian bahan ilmiah.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

TRENDING NOW

error: Content is protected !!