Connect with us

Modul dan Buku Panduan

Panduan Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)

Published

on

Panduan Pelaksanaan Pbd

Pentaksiran Sekolah telah dikenali sebagai Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) mulai hujung tahun 2016. PBD mengekalkan semua konsep Pentaksiran Sekolah dan melibatkan penentuan tahap penguasaan murid dalam setiap mata pelajaran.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan pentaksiran holistik yang terdiri daripada dua kategori iaitu akademik dan bukan akademik. Kategori akademik terdiri daripada dua komponen iaitu Pentaksiran Pusat (PP) dan Pentaksiran Sekolah (PS).

Kandungan Panduan Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)

 • Pengenalan Pelaksanaan Pentaksiran Bilik darjah (PBD)
 • Pentaksiran Bilik Darjah
 • Tahap Penguasaan Dan Standard Prestasi
 • Pertimbangan Profesional
 • Pelaksanaan Pentaksiran Dalam Bilik Darjah
 • Pentaksiran Bilik Darjah Berasaskan Projek
 • Contoh Instrumen Pentaksiran
 • Pengurusan Pentaksiran Bilik Darjah

Panduan Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) ini mengandungi 98 halaman bercetak yang memuatkan pelbagai info mengenai PBD. Ini merupakan edisi kemas kini kepada buku Panduan Pelaksanaan Pentaksiran Sekolah yang diterbitkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum pada tahun 2016.

Telegram Buku Teks Digital Malaysia

Dua Komponen Pentaksiran Bukan Akademik

Kategori bukan akademik pula terdiri daripada dua komponen lagi iaitu Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) dan Pentaksiran Psikometrik (PPsi) seperti dinyatakan dalam Surat Siaran Lembaga Peperiksaan.

 • Bil. 3 Tahun 2011: Pemakluman Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di Sekolah Rendah dan Menengah Rendah (KP.LP.003.07.14.05(1)) bertarikh 29 Julai 2011.

Tahap Penguasaan Murid Melalui Standard Prestasi

Tahap penguasaan ini dinyatakan dalam Standard Prestasi seperti terdapat dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) semua mata pelajaran di bawah:

 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK)
 • Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR), Kurikulum Standard Kelas Peralihan (KSPK)
 • Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM)

Selain daripada Standard Prestasi, Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran juga dirujuk dalam pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah.

Muat Turun Garis Panduan Pelaksanaan Pentaksiran Bilik darjah (PBD)Download Format Pdf

Klik pautan di bawah🔻
Panduan Pelaksanaan Pentaksiran Bilik darjah (PBD).pdf

 

Semoga dengan perkongsian Panduan Pelaksanaan Pentaksiran Bilik darjah (PBD) ini dapat memudahkan lagi pengurusan guru-guru di sekolah. Jangan lupa untuk bersama kami di t.me/bukuteksdigitalMY.

Panduan ini diharap dapat memberi kefahaman dan membantu pihak pentadbir dan guru dalam melaksanakan PBD dengan lebih berkesan.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

TRENDING NOW

error: Content is protected !!