Connect with us

Modul dan Buku Panduan

Manual Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah : PdPDR

Published

on

Manual Pengajaran Dan Pembelajaran Di Rumah Pdpdr

Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menyediakan Manual Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR). Manual ini bertujuaan untuk memberi panduan kepada guru bagi melaksanakan PdPR secara berstruktur dan terancang serta membolehkan murid mengikuti PdPR secara optimum.

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025) menetapkan setiap murid mendapat akses kepada pendidikan untuk mencapai potensi diri bagi menghadapi kehidupan masa hadapan. Oleh itu, murid berhak mendapat peluang mengikuti pendidikan, meskipun mereka tidak dapat hadir ke sekolah.

Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah

Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR) ialah pengajaran dan pembelajaran (PdP) yang dilaksanakan di rumah atau pusat komuniti atau di mana-mana lokasi yang bersesuaian. PdPR boleh dilaksanakan dalam talian dan/ atau luar talian dan/ atau off-site dengan berstruktur dan terancang.

PdPR dilaksanakan apabila murid tidak dapat hadir ke sekolah dalam satu tempoh yang tertentu atas sebab bencana atau wabak atau sebab-sebab lain dengan kelulusan pendaftar negeri.

Objektif Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah

Manual Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah dibangunkan bertujuan untuk membantu guru melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR) sebagai alternatif pembelajaran norma baharu.

Manual ini juga sebagai rujukan untuk pentadbir sekolah, pegawai pejabat pendidikan daerah (PPD) dan jabatan pendidikan negeri (JPN) serta Bahagian di Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Berikut merupakan objektif manual:

  1. Panduan kepada guru untuk melaksanakan PdPR secara berstruktur dan terancang; dan
  2. membolehkan murid mengikuti PdPR secara optimum.

Manual ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan surat pekeliling ikhtisas, surat siaran, surat pemakluman dan garis panduan KPM berkaitan yang sedang berkuat kuasa.

Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah

PdPR boleh dilaksanakan secara dalam talian atau luar talian atau secara off-site. Guru boleh melaksanakan PdPR dengan menggunakan satu daripada kaedah ini atau gabungan kaedah mengikut kesesuaian.

Muat Turun Manual Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah
Download Format Pdf

Klik pautan di bawah🔻
Manual Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah.pdf

 

Manual PdPR ini merupakan panduan kepada guru untuk melaksanakan PdPR secara berstruktur dan terancang supaya murid dapat mengikuti PdPR secara optimum.

Kejayaan PdPR murid memerlukan sokongan semua pihak iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah, sekolah, guru, ibu bapa/ penjaga dan komuniti.

Maklumat Lanjut

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, sila berhubung dengan Encik ismaisham bin Ismail di talian 03-88849599 atau 017-9639029.

Sumber
Surat Siaran KPM.600.9/6/26 (96) dan Portal Kementerian Pendidikan Malaysia.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

TRENDING NOW

error: Content is protected !!