Connect with us

Koleksi Buku Teks KPM

Koleksi Buku Teks Digital Sejarah KSSM

Published

on

Buku Teks Digital Sejarah Tingkatan 1 2 3

Koleksi Buku Teks Digital Sejarah KSSM ini memuatkan semua buku teks digital bagi subjek Sejarah. Sejarah ialah mata pelajaran teras dalam Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang wajib dipelajari oleh semua murid secara berterusan dari Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima.

Sejarah Melalui Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM)

Matlamat pendidikan Sejarah bagi peringkat menengah rendah dan menengah atas ialah memupuk semangat taat setia kepada bangsa dan negara serta berbangga menjadi warganegara Malaysia. Kandungan kurikulum yang disediakan, memberikan fokus kepada pemahaman yang menyeluruh tentang sejarah negara yang merangkumi jangka masa lima ratus tahun dan dibuat secara kronologis iaitu mengikut susunan tahun.

Pengajaran dan pembelajaran Sejarah seharusnya memberi tumpuan kepada pemerolehan pengetahuan, perkembangan kemahiran dan pemupukan nilai-nilai. Kedudukan mata pelajaran Sejarah dijelaskan seperti yang berikut: “mata pelajaran Sejarah dalam KBSM, merupakan mata pelajaran teras yang wajib dipelajari oleh semua pelajar sekolah menengah.”

Langkah Kementerian Pelajaran menjadikan subjek Sejarah sebagai subjek wajib lulus pada tahun 2012 di peringkat SPM dilihat sangat signifikan dalam konteks semasa. Seterusnya menjadikannya sebagai subjek teras untuk sekolah rendah mulai 2014. Ini selaras dengan transformasi dalam sistem pendidikan negara dengan perubahan KBSR kepada KSSR mulai tahun 2011.

Matlamat Pendidikan Sejarah di Sekolah

Pendidikan Sejarah bertujuan memupuk semangat setia negara dan perasaan bangga sebagai rakyat Malaysia melalui pengetahuan dan penghayatan sejarah tanah air. Di peringkat menengah rendah, kurikulumnya meliputi jangka masa selama lima ratus tahun dan disusun secara kronologi. Kurikulum ini bertujuan untuk memberi pemahaman menyeluruh dan satu gambaran yang lengkap tentang sejarah negara.

Dalam rentetan peristiwa ini dimasukkan pula sejarah negara luar yang mempunyai kaitan dengan sejarah negara. Sejarah negara luar ini merupakan asas bagi pelajar untuk mengetahui dan memahami hubungan dan kaitannya dengan Sejarah Malaysia.

Pendidikan Sejarah dilihat dapat mewujudkan ingatan bersama terhadapsejarah sebagai rangka rujukan kesedaran kebangsaan dan persefahaman antara bangsa kerana tujuan pendidikan Sejarah itu adalah untuk memupuk semangat setia negara dan perasaan bangga sebagai rakyat Malaysia melalui pengetahuan dan perasaan bangga sebagai rakyat Malaysia.

Koleksi Buku Teks Digital Sejarah KSSM

Oleh itu, murid perlu didedahkan dengan pengetahuan tentang dunia luar supaya mereka mampu bersaing di peringkat global. Berikut merupakan buku teks yang dikongsikan ialah:

  1. Buku Teks Digital Sejarah Tingkatan 1 
  2. Buku Teks Digital Sejarah Tingkatan 2
  3. Buku Teks Digital Sejarah Tingkatan 3
  4. Buku Teks Digital Sejarah Tingkatan 4
  5. Buku Teks Digital Sejarah Tingkatan 5

Muat Turun Koleksi Buku Teks Digital Sejarah KSSM

Koleksi Buku Teks Digital Sejarah KSSM ini disediakan dalam format PDF. Para pengunjung boleh memuat turun buku tersebut melalui pautan yang telah disediakan di atas.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

TRENDING NOW

error: Content is protected !!