Connect with us

Tingkatan 3

Buku Teks Digital Sejarah Tingkatan 3

Published

on

Buku Teks Digital Sejarah Tingkatan 3

Buku Teks Digital Sejarah Tingkatan 3 KSSM versi digital kami terbitkan di https://bukuteksdigital.my/ untuk memudahkan warga pendidik dan pelajar mendapat manfaat bersama.

Kandungan KSSM Sejarah adalah berbentuk kronologi yang membincangkan perihal kehidupan masyarakat dan negara daripada aspek politik, ekonomi dan sosial. Peristiwa sejarah disusun secara kronologi supaya murid dapat memahami proses perkembangan masyarakat dan negara.

Pembelajaran ini ditumpukan kepada pemahaman yang menyeluruh tentang pembinaan negara bangsa Malaysia bermula dari Zaman Prasejarah hingga kini.

Ilmu tersebut membolehkan murid membuat perbandingan peradaban yang dicapai oleh negara luar dengan negara kita. Oleh itu, murid perlu didedahkan dengan pengetahuan tentang dunia luar supaya mereka mampu bersaing di peringkat global.

Sukatan Pelajaran Sejarah KSSM

Kandungan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Sejarah memberi fokus kepada pemahaman dan penghayatan tentang sejarah negara Malaysia. Sejarah negara kita dipelajari dan dikaji secara kronologi dari Zaman Air Batu hingga pembentukan negara dan bangsa Malaysia mengikut tema berikut:

 • Tingkatan 1 : Sejarah Kita dan Dunia
 • Tingkatan 2 : Warisan Negara
 • Tingkatan 3 : Kedatangan Kuasa Asing
 • Tingkatan 4 : Pembinaan Negara
 • Tingkatan 5 : Malaysia dan Masa Depan

Tajuk Buku Teks Digital Sejarah Tingkatan 3

 • Bab 1 Kedatangan Kuasa Barat
 • Bab 2 Pentadbiran Negeri-negeri Selat
 • Bab 3 Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Bersekutu
 • Bab 4 Pentadbiran Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu
 • Bab 5 Pentadbiran Barat di Sarawak dan Sabah
 • Bab 6 Kesan Pentadbiran Barat Terhadap Ekonomi dan Sosial
 • Bab 7 ┬áPenentangan Masyarakat Tempatan
 • Bab 8 Kebijaksanaan Raja dan Pembesar Melayu Menangani Cabaran Barat

Sukatan Pelajaran Sejarah Tingkatan 3

Bab 1 Kedatangan Kuasa Barat

 • 1.1 Kestabilan dan Kemakmuran Negara Kita
 • 1.2 Faktor Kedatangan Kuasa Barat ke Negara Kita
 • 1.3 Persaingan Kuasa Barat untuk Mendapatkan Tanah Jajahan
 • 1.4 Perbezaan Strategi Kuasa Barat untuk Menguasai Negara Kita

Bab 2 Pentadbiran Negeri-negeri Selat

 • 2.1 Peluasan Kuasa British di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka
 • 2.2 Perjanjian London 1824 dan Kesannya Terhadap Alam Melayu
 • 2.3 Pembentukan Negeri-negeri Selat 2.4 Pentadbiran Negeri-negeri Selat

Bab 3 Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Bersekutu

 • 3.1 Kekayaan Hasil Bumi di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang
 • 3.2 Peluasan Kuasa British di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang
 • 3.3 Pembentukan Negeri-negeri Melayu Bersekutu
 • 3.4 Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Bersekutu

Bab 4 Pentadbiran Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu

 • 4.1 Pemerintahan Kesultanan Melayu di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor
 • 4.2 Peluasan Kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu
 • 4.3 Peluasan Kuasa British di Johor
 • 4.4 Sistem Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu

Bab 5 Pentadbiran Barat di Sarawak dan Sabah

 • 5.1 Latar Belakang Pemerintahan Tempatan di Sarawak dan Sabah
 • 5.2 Peluasan Kuasa Dinasti Brooke di Sarawak
 • 5.3 Peluasan Kuasa Syarikat Borneo Utara British di Sabah
 • 5.4 Bentuk Pentadbiran Barat di Sarawak dan Sabah

Bab 6 Kesan Pentadbiran Barat Terhadap Ekonomi dan Sosial

 • 6.1 Pengenalan Ekonomi Moden oleh Kuasa Barat di Negara Kita
 • 6.2 Pentadbiran Barat Berkaitan dengan Ekonomi
 • 6.3 Kesan Ekonomi Akibat Pentadbiran Barat di Negara Kita
 • 6.4 Kesan Sosial Akibat Perkembangan Ekonomi di Negara Kita

Bab 7 Penentangan Masyarakat Tempatan

 • 7.1 Matlamat dan Bentuk Penentangan Masyarakat Tempatan
 • 7.2 Sistem Pentadbiran Barat Memberikan Kesan Terhadap Kuasa Pemerintahan dan Kehidupan Masyarakat Tempatan
 • 7.3 Penentangan Masyarakat Tempatan Terhadap Kuasa Barat
 • 7.4 Kesan Penentangan Masyarakat Tempatan.

 Bab 8 Kebijaksanaan Raja dan Pembesar Melayu Menangani Cabaran Barat

 • 8.1 Reaksi Pemerintah Negeri-negeri Melayu Utara dan Johor Terhadap Tindakan Barat
 • 8.2 Tindakan Raja Melayu Menangani Cabaran Barat
 • 8.3 Usaha Pembesar Melayu dalam Pemodenan Negeri
 • 8.4 Keberkesanan Peranan Pemerintah Tempatan dalam Menangani Cabaran Barat

Muat Turun Buku Teks Digital Sejarah Tingkatan 3

Buku Teks Digital Sejarah Tingkatan 3 boleh dimuat turun melalui pautan di bawah. Format buku teks digital yang dibekalkan ialah PDF.

Buku Teks Digital Download Telegram

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

TRENDING NOW

error: Content is protected !!