DSKP KSSR KSSM

DSKP Bahasa Melayu Tahun 1 – 6 (Sekolah Kebangsaan)

Published

on

DSKP Bahasa Melayu Tahun 1 – 6 (Sekolah Kebangsaan) merujuk kepada Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran. Kami kongsikan di sini untuk memudahkan guru-guru mendapatkan bahan rujukan untuk sesi pengajaran dan pembelajaran (PdP).

Bermula tahun 2017, kurikulum disemak semula secara berperingkat. Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mendukung cita-cita murni dan unggul selaras dengan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan.

Hasrat pendidikan adalah untuk melahirkan murid yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani serta menyediakan mereka untuk menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21.

Muat Turun DSKP Bahasa Melayu (Sekolah Kebangsaan)

Sumber: Kementerian Pendidikan Malaysia

Click to comment

TRENDING NOW

Exit mobile version