Modul dan Buku Panduan

Bahan Fail Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) KPM

Published

on

Pembangunan Bahan Fail Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) KPM ini merupakan inisiatif guru-guru dalam menyusun bahan-bahan yang berkaitan secara lebih efisien. Berikut merupakan antara matlamat utama pelaksanaan Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25):

 1. Memantapkan kepimpinan sekolah ke arah yang lebih bersistematik.
 2. Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah dengan memaksimumkan potensi guru dan murid melalui peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran (PdP).
 3. Memeriahkan penglibatan komuniti dalam pengurusan pendidikan di sekolah. Penglibatan ibubapa, komuniti dan pihak berkepentingan ditingkatkan dan diperkukuh demi kejayaan murid-murid.

Modul Pelaksanaan Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25)

Menerusi konsep pelaksanaan TS25 KPM ini, sebanyak 5 modul telah disusun dan diaplikasikan di sekolah-sekolah yang tepilih menyertai program ini. Modul yang dilaksanakan di sekolah-sekolah TS25 ini ialah:

 1. Modul 1 : Bimbingan & Mentoring
 2. Modul 2 : Menerajui Kepimpinan
 3. Modul 3 : Menerajui Pembelajaran
 4. Modul 4 :Pesekitaran Pembelajaran Positif
 5. Modul 5 : Penilaian & Refleksi

Bahan Fail Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25)

 1. Pembahagi / Devider Fail
 2. Bahan Modul 1
 3. Bahan Modul 2
 4. Bahan Modul 3
 5. Bahan Modul 4
 6. Bahan Modul 5

Semoga dengan terlaksananya Program Transformasi Sekolah 2025 dapat meningkatkan lagi mutu pendidikan negara setanding dengan negara-negara maju yang lain. Pelaksanaan ini pastinya membawa impak yang besar kepada pengurusan sekolah serta pembelajaran anak-anak di dalam dan diluar bilik darjah.

Click to comment

TRENDING NOW

Exit mobile version