Tingkatan 5

Buku Teks Digital Tingkatan 5

Published

on

Bahan bantu belajar adalah segala bentuk bahan yang dijadikan sebagai alat membantu guru dalam menyampaikan kandungan pelajaran. Salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai sumber belajar sekaligus sebagai media pembelajaran ialah buku teks.

Buku Teks Sebagai Bahan Bantu Belajar

Buku teks ialah buku yang digunakan sebagai bahan asas yang utama dan sumber maklumat mengenai mata pelajaran atau bidang yang tertentu.

Buku teks ditulis berdasarkan kehendak kurikulum, Sukatan Pelajaran (SP) dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP). Sukatan Pelajaran menjelaskan objektif, organisasi kandungan serta strategi pengajaran dan pembelajaran.

Meskipun buku teks versi cetakan masih digunakan di sekolah-sekolah seluruh Malaysia melalui Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT), buku teks digital juga mula disebar luas untuk kegunaan murid.

Buku teks digital ini diedarkan dan disebar luas menggunakan format Portable Document Format (PDF).

Ciri Buku Teks Yang Berkualiti

 1. Mudah akses sekiranya memerlukannya, buku teks bercetak atau buku teks digital.
 2. Menarik minat murid untuk menggunakannya sebagai bahan rujukan yang utama.
 3. Memberi motivasi kepada para murid yang menggunakannya
 4. Memuatkan dengan ilustrasi yang menarik sebagai tarikan utama untuk menggalakkan para murid memanfaatkannya.
 5. Isi kandungan penulisan sesebuah buku teks saling berhubung kait dengan matapelajaran yang lain.
 6. Penggunaan aspek-aspek linguistik sesuai dengan tahap murid yang menggunakannya.
 7. Aktiviti-aktiviti yang dimuatkan dalam buku teks dapat menggalakkan dan merangsang minat dan minda para murid.
 8. Buku teks dimuatkan dengan unsur-unsur pemantapan dan penekaan nilai-nilai murni untuk setiap lapisan dan tahap para murid.

Senarai Buku Teks Digital Tingkatan 5

Senarai buku teks digital tingkatan 5 ini disusun mengikut kumpulannya untuk memudahkan pencarian.

Buku Teks Digital Mata Pelajaran Teras

 1. Buku Teks Digital Bahasa Melayu
 2. Buku Teks Digital Bahasa Inggeris
 3. Buku Teks Digital Matematik
 4. Buku Teks Digital Mathematics
 5. Buku Teks Digital Sains
 6. Buku Teks Digital Science
 7. Buku Teks Digital Sejarah
 8. Buku Teks Digital Pendidikan Islam
 9. Buku Teks Digital Pendidikan Moral

Buku Teks Digital Mata Pelajaran Wajib

 • Buku Teks Digital Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

Buku Teks DigitalTingkatan 5 : Elektif Bahasa, Sastera dan pengajian Islam

 • Buku Teks Digital Bahasa Arab
 • Buku Teks Digital Bahasa Cina
 • Buku Teks Digital Bahasa Tamil
 • Buku Teks Digital Bahasa Semai
 • Buku Teks Digital Bahasa Kadazandusun
 • Buku Teks Digital Bahasa Iban
 • Buku Teks Digital Bahasa Jepun
 • Buku Teks Digital Bahasa Jerman
 • Buku Teks Digital Bahasa Perancis
 • Buku Teks Digital Bahasa Korea
 • Buku Teks Digital Bahasa Cina Komunikasi

Buku Teks Digital Tingkatan 5 : Elektif Kemanusiaan dan Sastera Ikhtisas

 • Buku Teks Digital Prinsip Perakaunan
 • Buku Teks Digital Ekonomi
 • Buku Teks Digital Perniagaan
 • Buku Teks Digital Pengajian Keusahawanan
 • Buku Teks Digital Pendidikan Seni Visual
 • Buku Teks Digital Pendidikan Muzik
 • Buku Teks Digital Geografi
 • Buku Teks Digital Kesusasteraan Melayu Komunikatif
 • Buku Teks Digital Kesusasteraan Inggeris
 • Buku Teks Digital Kesusasteraan Cina
 • Buku Teks Digital Kesusasteraan Tamil

Buku Teks Digital Tingkatan 5 : Elektif Pengajian Islam

 • Buku Teks Digital Al-Quran dan Al-Sunnah
 • Buku Teks Digital Pendidikan Syariah Islamiah
 • Buku Teks Digital Tasawwur Islam

Buku Teks Digital Tingkatan 5 : Elektif Vokasional STEM

 • Buku Teks Digital Fizik
 • Buku Teks Digital Physics
 • Buku Teks Digital Kimia
 • Buku Teks Digital Chemistry
 • Buku Teks Digital Biologi
 • Buku Teks Digital Biology
 • Buku Teks Digital Matematik Tambahan
 • Buku Teks Digital Additional Mathematics
 • Buku Teks Digital Sains Tambahan
 • Buku Teks Digital Additional Science
 • Buku Teks Digital Grafik Komunikasi Teknikal
 • Buku Teks Digital Alam Kelestarian
 • Buku Teks Digital Pertanian
 • Buku Teks Digital Sains Rumah Tangga
 • Buku Teks Digital Reka Cipta
 • Buku Teks Digital Sains Komputer
 • Buku Teks Digital Sains Sukan
 • Buku Teks Digital Pengajian Kejuruteraan Awam
 • Buku Teks Digital Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
 • Buku Teks Digital Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 • Buku Teks Digital Lukisan Kejuruteraan

Sertai Telegram Channel Buku Teks Digital Malaysia

Semoga dengan adanya buku teks ini dapat melancarkan proses pembelajaran murid-murid semua. 🙂

Click to comment

TRENDING NOW

Exit mobile version