DSKP KSSR KSSM

DSKP Matematik Tingkatan 5 KSSM

Published

on

DSKP Matematik Tingkatan 5 merupakan rujukan kurikulum kebangsaan terkini di sekolah-sekolah menengah seluruh Malaysia. Penyusunan semula KSSM Matematik mengambil kira kesinambungan dari peringkat sekolah rendah ke peringkat sekolah menengah dan seterusnya ke peringkat yang lebih tinggi.

Maklumat Kurikulum Kebangsaan

Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang merangkumi kurikulum dan kegiatan kokurikulum melibatkan semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid.

Perkembangan murid yang menjadi hasrat pendidikan nasional ialah perkembangan holistik dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Matlamat Kurikulum Matematik

KSSM Matematik bermatlamat membentuk individu yang berfikrah matematik iaitu individu yang berpemikiran matematik, kreatif dan inovatif serta berketerampilan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, berlandaskan sikap dan nilai agar berupaya menangani cabaran dalam kehidupan harian, selaras dengan perkembangan sains dan teknologi dan cabaran abad ke-21.

Melalui kurikulum baharu, latar belakang dan keupayaan murid yang pelbagai diberi perhatian khusus dalam menentukan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dalam mata pelajaran ini

Fokus DSKP Matematik Tingkatan 5

Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi Tingkatan 5 merangkumi silibus topik-topik berikut:

  1. Ubahan
  2. Matriks
  3. Matematik Pengguna: Insurans
  4. Matematik Pengguna: Percukaian
  5. Kekongruenan, Pembesaran dan Gabungan Transformasi
  6. Nisbah dan Graf Fungsi Trigonometri
  7. Sukatan Serakan Data Terkumpul
  8. Pemodelan Matematik

Penilaian Menerusi DSKP Matematik Tingkatan 5

Penilaian dilaksanakan secara holistik berdasarkan prinsip inklusif, autentik dan setempat (localised). Maklumat yang diperoleh dari penilaian akan digunakan oleh pentadbir, guru, ibu bapa dan murid dalam merancang tindakan susulan ke arah peningkatan perkembangan pembelajaran murid.

Muat Turun DSKP Matematik Tingkatan 5


Klik pautan di bawah🔻
DSKP Matematik Tingkatan 5

 

Semoga dengan perkongsian DSKP Matematik Tingkatan 5 ini dapat melancarkan lagi pengurusan sesi pengajaran dan pembelajaran guru-guru di sekolah. Terus menyokong kami untuk menyampaikan bahan dan maklumat yang bermanfaat buat komuniti pendidikan.

Click to comment

TRENDING NOW

Exit mobile version