Modul dan Buku Panduan

Buku Panduan Pengurusan Mata Pelajaran RBT

Published

on

Buku Panduan Pengurusan Mata Pelajaran RBT ini membantu merupakan dokumen yang disediakan oleh Jemaah Nazir untuk mendorong pengurusan panitia yang berkesan.

Sejarah Mata Pelajaran RBT

Subjek RBT di sekolah rendah dan sekolah menengah telah melalui semakan semula kurikulum mulai tahun 2003.

Semakan semmula ini memberi lebih penekanan dalam aspek pengetahuan, kemahiran dan meningkatkan jati diri agar bersedia menghadapi cabaran semasa dan akan datang.

Pengajaran dan pembelajaran (PdP) perlu dipertingkatkan supaya menjadi lebih berkesan bagi memenuhi kehendak negara.

Kurikulum semakan ini memberi penekanan kepada kandungan teks kurikukum dan kaedah penyampaian yang lebih efektif.

Objektif penyediaan Buku Panduan Pengurusan

Objektif penyediaan Buku Panduan Pengurusan Mata Pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi adalah seperti berikut:

 1. Membolehkan Pengetua/Guru Besar mengetahui peranannya sebagai pemimpin kurikulum yang profesional;
 2. Sebagai garis panduan untuk memudahkan pengetua dan guru besar menjalankan penyeliaan dalam bidang pengurusan dan proses pengajaran dan pembelajaran Reka Bentuk dan Teknologi dengan berkesan;
 3. Membolehkan ketua panitia Reka Bentuk dan Teknologi mengurus dan mentadbir panitia dengan berkesan;
 4. Membolehkan guru Reka Bentuk dan Teknologi mengurus dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih terancang dan berkesan;
 5. Membantu guru bukan opsyen Reka Bentuk dan Teknologi memahami matlamat, objektif, pengurusan, pengelolaan dan strategi pengajaran mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi;
 6. Memberi garis panduan kepada Guru Penolong Kanan Kokurikulum dan guru penasihat Persatuan Kokurikulum Akademik (Reka Bentuk dan Teknologi) dalam melaksanakan pengurusan persatuan; dan
 7. Mencetuskan idea kepada pihak pengurusan sekolah, ketua panitia dan guru yang mengajar mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tentang cara meningkatkan penguasaan dan prestasi Reka Bentuk dan Teknologi di sekolah.

Kandungan Buku Panduan Pengurusan Mata Pelajaran

 1. BAB 1 PROFIL MATA PELAJARAN
  • 1.1 Pendahuluan
  • 1.2 Matlamat
  • 1.3 Objektif
  • 1.4 Fokus Mata Pelajaran
  • 1.5 Organisasi Kandungan
  • 1.6 Peruntukan Waktu
 2. BAB 2 PENGURUSAN MATA PELAJARAN
  • 2.2 Jawatankuasa Kurikulum Sekolah
  • 2.3 Peranan Jawatankuasa Kurikulum Sekolah
  • 2.4 Peranan Panitia Mata Pelajaran RBT
  • 2.5 Peranan Pengetua/Guru Besar
  • 2.6 Peranan Penolong Kanan Pentadbiran/Penolong Kanan Petang
  • 2.7 Peranan Guru Kanan Mata Pelajaran
  • 2.8 Peranan Ketua Panitia Mata Pelajaran RBT
  • 2.9 Peranan Guru Mata Pelajaran RBT
  • 2.10 Mesyuarat Panitia RBT
  • 2.11 Pengurusan Bantuan Geran Per Kapita
  • 2.12 Program Perkembangan Staf
  • 2.13 Pengurusan Fail
  • 2.14 Bengkel/Bilik Kerja RBT
  • 2.15 Persatuan Kokurikulum Akademik RBT
 3. BAB 3 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
  • 3.1 Pendahuluan
  • 3.2 SKPMg2: Standard 4
  • 3.3 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
  • 3.4 Penerapan Elemen Dalam Pengajaran dan Pembelajaran
  • 3.5 Pembelajaran Abad Ke-21
  • 3.6 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
  • 3.7 Pendekatan Modular
  • 3.8 Penyediaan Rancangan Pelajaran Tahunan
  • 3.9 Penyediaan Rancangan Pelajaran Harian
 4. BAB 4 PENTAKSIRAN
  • 4.1 Pendahuluan
  • 4.2 Peperiksaan Awam
  • 4.3 Pentaksiran Berasaskan Sekolah
  • 4.4 Pentaksiran Mata Pelajaran RBT
 5. BAB 5 PENYELIAAN
  • 5.1 Pendahuluan
  • 5.2 Tujuan Penyeliaan
  • 5.3 Bidang Penyeliaan
  • 5.4 Prinsip Penyeliaan
  • 5.5 Peringkat Penyeliaan
  • 5.6 Tindakan Penambahbaikan

 

Muat Turun Buku Panduan Pengurusan Mata Pelajaran RBT

Layari Laman Rasmi KPM atau klik pautan di bawah🔻
Panduan Pengurusan Mata Pelajaran RBT.pdf

Muat Turun Panduan Pengurusan Panitia Mata Pelajaran

Rumusan

Buku Panduan Pengurusan Mata Pelajaran merupakan salah satu usaha Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menyediakan bahan rujukan dalam subjek ini. Diharapkan juga dapat membantu sekolah meningkatkan kualiti pengurusan mata pelajaran yang berkesan.

Click to comment

TRENDING NOW

Exit mobile version