Connect with us

Tahun 2

Buku Teks Digital Bahasa Arab Tahun 2

Published

on

Buku Teks Digital Bahasa Arab Tahun 2

Buku Teks Digital Bahasa Arab Tahun 2 ini mengandungi Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR Semakan). Mata pelajaran atau subjek Bahasa Arab diperkenalkan di sekolah untuk memberi tambah nilai kepada murid-murid dari aspek penguasaan bahasa.

Pengajaran Bahasa Arab di sekolah akan dapat menggalakkan pembelajaran bahasa tambahan selain daripada penguasaan bahasa Inggeris seperti yang dihasratkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPM (2013-2025).

Kepentingan Pembelajaran Bahasa Arab

Kepentingan bahasa Arab meliputi kepentingan dalam mendalami ilmu pengetahuan, penyelidikan, sosial, ekonomi, politik, pelancongan dan hubungan antarabangsa. Kurikulum ini juga mengambil kira keperluan generasi baharu untuk menguasai lebih daripada satu bahasa.

Kandungan Buku Teks Digital Bahasa Arab Tahun 2

Melalui pembelajaran ini, murid murid akan dibimbing untuk menguasai tiga (3) kemahiran asas yang telah dinyatakan secara terperinci dalam standard kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan. Kemahiran ini juga sama seperti kemahiran dalam pembelajaran bahasa yang lain. Kemahiran tersebut ialah:

  1. Kemahiran mendengar
  2. Kemahiran bertutur
  3. Kemahiran Membaca dan Menulis

Muat Turun Buku Teks Digital Bahasa Arab Tahun 2

Guru-guru, ibu bapa atau murid-murid boleh memuat turun Buku Teks Digital Bahasa Arab Tahun 2 melalui pautan yang disediakan di bawah. Format dokumen ialah Portable Document Format : PDF.

Muat Turun
Buku Teks Digital Bahasa Arab Tahun 2

Koleksi Buku Teks Digital Bahasa Arab KSSR Semakan

  1. Buku Teks Digital Bahasa Arab KSSR Semakan Tahun 1
  2. Buku Teks Digital Bahasa Arab KSSR Semakan Tahun 2
  3. Buku Teks Digital Bahasa Arab KSSR Semakan Tahun 3
  4. Buku Teks Digital Bahasa Arab KSSR Semakan Tahun 4
  5. Buku Teks Digital Bahasa Arab KSSR Tahun 5
  6. Buku Teks Digital Bahasa Arab KSSR Tahun 6

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

TRENDING NOW

error: Content is protected !!