Connect with us

Tingkatan 4

Buku Teks Digital Kimia Tingkatan 4

Published

on

Buku Teks Digital Kimia Tingkatan 4

Buku Teks Digital Kimia Tingkatan 4 KSSM versi digital kami terbitkan di https://bukuteksdigital.my  untuk memudahkan warga pendidik dan pelajar mendapat manfaat bersama. Buku teks ini terkandung Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM).

Kandungan Buku Teks Digital Kimia Tingkatan 4

Buku Teks Kimia Tingkatan 4 Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) ini ditulis berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Kimia Tingkatan 4 yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM dan memenuhi keperluan DSKP, buku ini ditulis berasaskan tiga domain, iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai melalui kaedah inkuiri.

Tema dalam Silibus Kimia Tingkatan 4

Terdapat empat tema yang dibincangkan, iaitu kepentingan kimia, asas kimia, interaksi antara jirim dan kimia industri. Berikut merupakan tema-tema yang akan diperlajari:

Tema 1 : Kepentingan Kimia 1

Tema ini memperkenalkan murid kepada maksud kimia, kepentingan kimia, kerjaya dalam bidang kimia dan bahan kimia dalam kehidupan harian. Selain itu, aplikasi kemahiran saintifik dan kaedah penyelesaian masalah diperkukuhkan dalam perspektif kimia.

Tema 2 : Asas Kimia

Tema ini bertujuan memperkenalkan kimia dari aspek mikroskopik yang merangkumi zarah-zarah, konsep mol dan formula serta persamaan kimia. Jadual Berkala Unsur dan ikatan kimia dititikberatkan untuk memahami asas kimia.

Tema 3 : Interaksi antara Jirim

Tema ini bertujuan memperkenalkan asid, bes dan garam serta kadar tindak balas.

Tema 4 : Kimia Industri

Tema ini memperkenalkan sifat bahan-bahan yang digunakan secara meluas dalam pembangunan dan perkembangan teknologi masa kini.

Sukatan Pelajaran Kimia Tingkatan 4

Berikut merupakan sukatan dan perincian ringkas tajuk-tajuk yang akan dipelajari dalam silibus Kimia Tingkatan 4.

  1. Bab 1 Pengenalan kepada Kimia
  2. Bab 2 Jirim dan Struktur Atom
  3. Bab 3 Konsep Mol, Formula dan Persamaan Kimia
  4. Bab 4 Jadual Berkala Unsur
  5. Bab 5 Ikatan Kimia
  6. Bab 6 Asid, Bes dan Garam
  7. Bab 7 Kadar Tindak Balas
  8. Bab 8 Bahan Buatan dalam Industri

Muat Turun Buku Teks Digital Kimia Tingkatan 4

Buku Teks Digital Kimia Tingkatan 4 boleh dimuat turun melalui pautan di bawah. Format buku teks digital yang dibekalkan ialah PDF.

Buku Teks Digital Download Google Drive

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

TRENDING NOW

error: Content is protected !!