Connect with us

Modul dan Buku Panduan

Buku Panduan Pengurusan Mata Pelajaran Sejarah

Published

on

Buku Panduan Pengurusan Mata Pelajaran Sejarah

Buku Panduan Pengurusan Mata Pelajaran Sejarah ini membantu merupakan dokumen yang disediakan oleh Jemaah Nazir untuk mendorong pengurusan panitia yang berkesan.

Melalui Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR), semua murid bermula Tahun 4 wajib belajar mata pelajaran Sejarah.

Melalui pembelajaran ini, kita dapat menyemai ilmu pengetahuan dan asas kemahiran pemikiran sejarah, disamping penerapan semangat patriotik dalam diri murid-murid.

Objektif penyediaan Buku Panduan Pengurusan

Objektif penyediaan Buku Panduan Pengurusan Mata Pelajaran Reka Bentuk dan
Teknologi adalah seperti berikut:

 1. Membolehkan Pengetua/Guru Besar mengetahui peranannya sebagai pemimpin kurikulum yang profesional;
 2. Sebagai garis panduan untuk memudahkan pengetua dan guru besar menjalankan penyeliaan dalam bidang pengurusan dan proses pengajaran dan pembelajaran Sejarah dengan berkesan;
 3. Membolehkan ketua panitia Sejarah mengurus dan mentadbir panitia dengan berkesan;
 4. Membolehkan guru Sejarah mengurus dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih terancang dan berkesan;
 5. Membantu guru bukan opsyen Sejarah memahami matlamat, objektif, pengurusan, pengelolaan dan strategi pengajaran mata pelajaran Sejarah;
 6. Memberi garis panduan kepada Guru Penolong Kanan Kokurikulum dan guru penasihat Persatuan Kokurikulum Akademik (Sejarah dalam melaksanakan pengurusan persatuan; dan
 7. Mencetuskan idea kepada pihak pengurusan sekolah, ketua panitia dan guru yang mengajar mata pelajaran Sejarah tentang cara meningkatkan penguasaan dan prestasi Sejarah di sekolah.

Kandungan Buku Panduan Pengurusan Mata Pelajaran Sejarah

 1. BAB 1 PROFIL MATA PELAJARAN
  • 1.1 Pendahuluan
  • 1.2 Matlamat
  • 1.3 Objektif
  • 1.4 Fokus Mata Pelajaran Sejarah
  • 1.5 Organisasi Kandungan
  • 1.6 Peruntukan Waktu
 2. BAB 2 PENGURUSAN MATA PELAJARAN
  • 2.2 Jawatankuasa Kurikulum Sekolah
  • 2.3 Peranan Jawatankuasa Kurikulum Sekolah
  • 2.4 Peranan Panitia Mata Pelajaran Sejarah
  • 2.5 Peranan Pengetua/Guru Besar
  • 2.6 Peranan Penolong Kanan Pentadbiran/Penolong Kanan Petang
  • 2.7 Peranan Guru Kanan Mata Pelajaran
  • 2.8 Peranan Ketua Panitia Mata Pelajaran Sejarah
  • 2.9 Peranan Guru Mata Pelajaran Sejarah
  • 2.10 Mesyuarat Panitia Sejarah
  • 2.11 Pengurusan Bantuan Geran Per Kapita
  • 2.12 Program Perkembangan Staf
  • 2.13 Pengurusan Fail
  • 2.14 Bilik Khas / Sudut Mata Pelajaran Sejarah
  • 2.15 Persatuan Kokurikulum Akademik Sejarah
  • Saranan Aktiviti Koakademik Persatuan Sejarah
 3. BAB 3 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
  • 3.1 Pendahuluan
  • 3.2 SKPMg2: Standard 4
  • 3.3 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
  • 3.4 Penerapan Elemen Dalam Pengajaran dan Pembelajaran
  • 3.5 Pembelajaran Abad Ke-21
  • 3.6 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
  • 3.7 Pendekatan Modular
  • 3.8 Kemahiran Pemikiran Sejarah
  • 3.9 Penyediaan Rancangan Pelajaran Tahunan
  • 3.10 Penyediaan Rancangan Pelajaran Harian
 4. BAB 4 PENTAKSIRAN
  • 4.1 Pendahuluan
  • 4.2 Peperiksaan Awam
  • 4.3 Pentaksiran Berasaskan Sekolah
  • 4.4 Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah
 5. BAB 5 PENYELIAAN
  • 5.1 Pendahuluan
  • 5.2 Tujuan Penyeliaan
  • 5.3 Bidang Penyeliaan
  • 5.4 Prinsip Penyeliaan
  • 5.5 Peringkat Penyeliaan
  • 5.6 Tindakan Penambahbaikan

 

Muat Turun Buku Panduan Pengurusan Mata Pelajaran SejarahBuku Panduan Pengurusan Mata Pelajaran Sejarah

Layari Laman Rasmi KPM atau klik pautan di bawah🔻
Panduan Pengurusan Mata Pelajaran Sejarah.pdf

Muat Turun Panduan Pengurusan Panitia Mata Pelajaran

Rumusan

Buku Panduan Pengurusan Mata Pelajaran Sejarah merupakan salah satu usaha Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menyediakan bahan rujukan dalam subjek ini.

Diharapkan juga dapat membantu sekolah meningkatkan kualiti pengurusan mata pelajaran yang berkesan.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

TRENDING NOW

error: Content is protected !!