Connect with us

Modul dan Buku Panduan

Toolkit PdP KBAT 2020 – Muat Turun

Published

on

Toolkit Pdp Kbat 2020 Btdm

Toolkit PdP KBAT 2020 – Muat Turun ini merujuk kepada perkongsian bahan-bahan bantu mengajar. Proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) atau pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc) di sekolah ini akan lebih berkesan dengan adanya penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).

Pembinaan dan pengumpulan bahan dalam Toolkit PdP KBAT adalah merupakan usaha Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dalam inisiatif KBAT Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025.

Pendekatan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam sistem persekolahan menggunakan pendekatan yang menyeluruh dan sistemik. Pendekatan yang dilaksanakan ini merangkumi tujuh elemen yang terdiri daripada tiga elemen utama iaitu kurikulum, pedagogi dan pentaksiran serta empat elemen sokongan iaitu kokurikulum, sokongan komuniti dan swasta, sumber dan bina upaya.

Toolkit PdP KBAT 2020 Merupakan Panduan Lengkap

Toolkit PdP KBAT ini merupakan manual pelaksanaan yang lengkap bagi sekolah untuk mencapai kriteria cemerlang pembudayaan KBAT dalam PdP berasaskan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 (SKPMg2).

  • Standard 4: Pembelajaran dan Pemudahcaraan.

Toolkit PdP KBAT ini dibina agar dapat dijadikan rujukan utama guru dalam meningkatkan mutu PdP yang mempunyai elemen Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).

Toolkit Pdp Kbat 2020 Ciri

Meningkatkan Kreativiti Murid

Pelaksanaan ini adalah untuk melahirkan murid yang berpemikiran tinggi serta mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Guru boleh memperoleh pelbagai sumber dari Toolkit PdP KBAT ini, yang dapat meningkatkan kreativiti mereka apabila membuat perancangan PdP supaya menjadi lebih menarik, bermakna dan mencabar pemikiran serta potensi murid.

Toolkit PdP KBAT ini diterbitkan supaya guru dapat mengakses pelbagai sumber yang terdapat dalam toolkit dengan mudah dan cepat secara sistematik. Bahan yang terdapat dalam toolkit ini dapat membudayakan guru mengamalkan KBAT dalam PdP mereka.

Muat Turun Toolkit PdP KBAT 2020Download Format Pdf

Klik pautan di bawah🔻
Toolkit PdP KBAT 2020.pdf

Rumusan : Toolkit PdP KBAT 2020

Semoga perkongsian Toolkit PdP KBAT 2020 ini dapat membantu guru-guru untuk merancang dan melaksanakan aktiviti pembelajaran dengan lebih menarik dan berkesan.

Buku Teks Digital Telegram

Jangan lupa untuk sertai kami di Telegram sekarang melalui t.me/bukuteksdigitalMY .

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

TRENDING NOW

error: Content is protected !!