Connect with us

Modul dan Buku Panduan

Buku Panduan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral

Published

on

Buku Panduan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral

Buku Panduan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral ini membantu merupakan dokumen yang disediakan oleh Jemaah Nazir untuk mendorong pengurusan panitia yang berkesan.

Pendidikan Moral (PM) merupakan mata pelajaran teras bagi murid yang tidak menganut agama Islam di peringkat sekolah rendah (SR). Subjek ini diajar bermula  tahun 1 hingga tahun 6.

Di peringkat sekolah menengah (SM) pula, Pendidikan Moral diajar dari tingkatan 1 hinga tingkatan 5 (Akta Pendidikan 1996 – Akta 550) ms.135.

Sejarah Pendidikan Moral di Malaysia

Kurikulum Pendidikan Moral mula diperkenalkan di sekolah rendah pada tahun 1983.

Ketika ini, kurikulum dilaksanakan melalui Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR). Pada tahun 1989 pula, mata pelajaran ini diperkenalkan di sekolah menengah iaitu, sejajar dengan pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM).

Objektif penyediaan Buku Panduan Pengurusan

Objektif penyediaan Buku Panduan Pengurusan Mata Pelajaran Reka Bentuk dan
Teknologi adalah seperti berikut:

 1. Membolehkan Pengetua/Guru Besar mengetahui peranannya sebagai pemimpin kurikulum yang profesional;
 2. Sebagai garis panduan untuk memudahkan pengetua dan guru besar menjalankan penyeliaan dalam bidang pengurusan dan proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral dengan berkesan;
 3. Membolehkan ketua panitia Pendidikan Moral mengurus dan mentadbir panitia dengan berkesan;
 4. Membolehkan guru Pendidikan Moral mengurus dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih terancang dan berkesan;
 5. Membantu guru bukan opsyen Pendidikan Moral memahami matlamat, objektif, pengurusan, pengelolaan dan strategi pengajaran mata pelajaran Pendidikan Moral;
 6. Memberi garis panduan kepada Guru Penolong Kanan Kokurikulum dan guru penasihat Persatuan Kokurikulum Akademik (Pendidikan Moral) dalam melaksanakan pengurusan persatuan; dan
 7. Mencetuskan idea kepada pihak pengurusan sekolah, ketua panitia dan guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Moral tentang cara meningkatkan penguasaan dan prestasi Pendidikan Moral di sekolah.

Kandungan Buku Panduan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral

 1. BAB 1 PROFIL MATA PELAJARAN
  • 1.1 Pendahuluan
  • 1.2 Matlamat
  • 1.3 Objektif
  • 1.4 Fokus Mata Pelajaran Pendidikan Moral
  • 1.5 Organisasi Kandungan
  • 1.6 Peruntukan Waktu
 2. BAB 2 PENGURUSAN MATA PELAJARAN
  • 2.2 Jawatankuasa Kurikulum Sekolah
  • 2.3 Peranan Jawatankuasa Kurikulum Sekolah
  • 2.4 Peranan Panitia Mata Pelajaran Pendidikan Moral
  • 2.5 Peranan Pengetua/Guru Besar
  • 2.6 Peranan Penolong Kanan Pentadbiran/Penolong Kanan Petang
  • 2.7 Peranan Guru Kanan Mata Pelajaran
  • 2.8 Peranan Ketua Panitia Pendidikan Moral
  • 2.9 Peranan Guru Mata Pelajaran Pendidikan Moral
  • 2.10 Mesyuarat Panitia Pendidikan Moral
  • 2.11 Pengurusan Bantuan Geran Per Kapita
  • 2.12 Program Perkembangan Staf
  • 2.13 Pengurusan Fail
  • 2.14 Bilik Khas / Sudut Mata Pelajaran Pendidikan Moral
  • 2.15 Persatuan Kokurikulum Akademik SPendidikan Moral
 3. BAB 3 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
  • 3.1 Pendahuluan
  • 3.2 SKPMg2: Standard 4
  • 3.3 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
  • 3.4 Penerapan Elemen Dalam Pengajaran dan Pembelajaran
  • 3.5 Pembelajaran Abad Ke-21
  • 3.6 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
  • 3.7 Pendekatan Modular
  • 3.8 Penyediaan Rancangan Pelajaran Tahunan
  • 3.9 Penyediaan Rancangan Pelajaran Harian
 4. BAB 4 PENTAKSIRAN
  • 4.1 Pendahuluan
  • 4.2 Peperiksaan Awam
  • 4.3 Pentaksiran Berasaskan Sekolah
  • 4.4 Pentaksiran Pendidikan Moral
 5. BAB 5 PENYELIAAN
  • 5.1 Pendahuluan
  • 5.2 Tujuan Penyeliaan
  • 5.3 Bidang Penyeliaan
  • 5.4 Prinsip Penyeliaan
  • 5.5 Peringkat Penyeliaan
  • 5.6 Tindakan Penambahbaikan

 

Muat Turun Buku Panduan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan MoralBuku Panduan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral

Layari Laman Rasmi KPM atau klik pautan di bawah🔻
Panduan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral.pdf

Muat Turun Panduan Pengurusan Panitia Mata Pelajaran

Rumusan

Buku Panduan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral merupakan salah satu usaha Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menyediakan bahan rujukan dalam subjek ini.

Diharapkan juga dapat membantu sekolah meningkatkan kualiti pengurusan mata pelajaran yang berkesan.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

TRENDING NOW

error: Content is protected !!