Connect with us

Surat Siaran dan Pekeliling

Penubuhan Kelab UNESCO di Sekolah Menengah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan

Published

on

Penubuhan Kelab Unesco Di Sekolah

Penubuhan Kelab UNESCO (United Nations Educational, Scientific And Cultural Organization) di Sekolah Menengah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telahpun bermula pada tahun 2019. Mana-mana sekolah yang bercadang untuk mengembangkan bilangan kelab di sekolah, bolehlah mempertimbangkan cadangan penubuhan kelab ini.

Objektif Utama UNESCO

Objektif utama UNESCO adalah menyumbang kepada keamanan dan kesejahteraan sejagat melalui kolabrasi antara negara anggota dalam bidang Pendidikan, Sains, Kebudayaan dan Komunikasi. Malaysia telah menganggotai UNESCO semenjak 1958 dan bergiat secara aktif dalam aktiviti UNESCO.

Penubuhan Kelab UNESCO di sekolah menengah adalah wajar dalam usaha untuk menglobalisasikan minda generasi muda Malaysia. Oleh yang demikian, YB Menteri Pendidikan, dalam ucapan perasmian Hari UNESCO 2018 di Ipoh, Perak pada 29 September 2018 telah menyarankan agar Kelab UNESCO ditubuhkan di semua sekolah menengah pada tahun 2019.

Matlamat Penubuhan Kelab UNESCO

Matlamat penubuhan Kelab UNESCO adalah untuk:

 1. Melahirkan pemimpin dalam kalangan murid;
 2. Meningkatkan kemahiran merancang dan melaksanakan program;
 3. Mengasah kebolehan untuk menyelesaikan masalah, berbincang dan berkomunikasi dengan berkesan:
 4. Memupuk sikap toleransi, empati, kerja berpasukan, menghormati kelainan dan rasa tanggungjawab terhadap persekitaran dan kesejahteraan bersama;
 5. Membentuk modal insan yang peka terhadap isu semasa di peringkat komuniti setempat kebangsaan dan antarabangsa:
 6. Menyemai kefahaman, kerjasama dan keamanan sejagat pada peringkat komuniti setempat, kebangsaan dan antarabangsa; dan
 7. Mewujudkan kesedaran terhadap hak asasi manusia, Global Citizenship Education (GCED), Education for Sustainability (ESD) dan Sustainable Development Goal (SDG) selaras dengan aspirasi UNESCO dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025.

Syarat Penubuhan Kelab UNESCO di Sekolah

Penubuhannya Kelab UNESCO di sekolah-sekolah hendaklah mengikut Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 yang telah diwartakan pada 21 Mei 1998;

 • Perancangan dan pelaksanaan aktiviti hendaklah berfokuskan kepentingan murid; Aktiviti yang dilaksanakan mestilah dalam lingkungan batasan yang dibenarkan; dan
 • Penasihat kelab hendaklah menjadi penggerak utama dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengurusan, perjalanan dan pelaksanaan pelbagai kegiatan kelab.

 

Muat Turun Surat Siaran dan Panduan Kelab UNESCO

Download Format PdfKlik pautan di bawah🔻
Surat Siaran dan Perlembagaan Kelab UNESCO.pdf

 

Contoh Perlembagaan Kelab UNESCO di Sekolah

 1. Setiap ahli diwajibkan membayar yuran tahunan RM xxx setahun mengikut bayaran yang telah ditetapkan oleh kelab.
 2. Semua urusan pembayaran yuran hendaklah dibayar terus kepada bendahari persatuan. Setiap pembayaran yang dilakukan hendaklah direkodkan terus di dalam buku rekod kewangan kelab.
 3. Tatacara dan urusan pembayaran yuran adalah sebagaimana yang dipersetujui sebulat suara oleh semua ahli semasa mesyuarat agung tahunan.
 4. Persatuan juga boleh memperolehi kewangan melalui aktiviti.
 5. Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan kutipan khas bagi membiayai aktiviti tersebut.
 6. Semua pungutarilpenyimpanan boleh dimasukkan ke dalam Akaun yang akan disediakan oleh bendahari
 7. Pengeluaran wang berjumlah RM xxx atau lebih memerlukan persetujuan guru penasihat dan dua per tiga ahli-ahli
 8. Pengeluaran wang yang kurang daripada RM xxx tetapi berjumlah RMxxx atau lebih hanya perlu mendapat persetujuan guru penasihat dan AJK tertinggi.
 9. Bendahari hanya boleh mebuat pengeluaran wang di bawah RMxxx sahaja dengan kebenaran guru penasihat dan pengerusi.
 10. Penyata kewangan akan di audit dan di edarkan bagi setiap tahun berakhir pada akhir tahun.
 11. Tahun kewangan kelab / kewangan bermula 1 Januari dan berakhir 31 Disember berdasarkan keperluan tahun semasa.

Sumber: Kementerian Pendidikan Malaysia

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

TRENDING NOW

error: Content is protected !!