Connect with us

Info Pendidikan

Senarai Mata Pelajaran Sekolah Rendah 2020

Published

on

Senarai Mata Pelajaran Sekolah Rendah

Senarai lengkap Mata pelajaran Sekolah Rendah 2020 ini disediakan untuk semakan guru-guru dan ibu bapa. Menelusuri perkembangan pendidikan sejak tercetusnya pelaksanaan KBSR sehinggalah KSSR, pastinya berlaku beberapa perubahan.

Antara perubahan mata pelajaran yang belaku ialah subjek Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) telah dimansuhkan secara beransur-ansur. Pada tahun 2020, TMK hanya diajar untuk murid  Tahun 5 dan 6 sahaja.

Perubahan turut berlaku pada mata pelajaran Pendidikan Kesenian dalam KSSR Semakan. Pada sebelum ini, Pendidikan Seni Visual dan Pendidikan Muzik digabungkan dalam satu subjek Pendidikan Kesenian. Namun pada tahun 2020,  kedua-dua subjek ini diasingkan semula kepada Pendidikan Seni Visual dan Pendidikan Muzik mulai tahun ini (2020).

Senarai Mata pelajaran Sekolah Rendah Tahap 1

Senarai Mata pelajaran Tahun 1 KSSR Semakan

 1. Bahasa Arab
 2. Bahasa Inggeris
 3. Bahasa Melayu
 4. Matematik
 5. Pendidikan Islam
 6. Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan
 7. Pendidikan Moral
 8. Pendidikan Muzik
 9. Pendidikan Seni Visual
 10. Sains
 11. Bahasa Kadazandusun
 12. Bahasa Cina
 13. Bahasa Tamil
 14. Bahasa lban
 15. Bahasa Semai

Senarai Mata pelajaran Tahun 2 KSSR Semakan

 1. Bahasa Arab
 2. Bahasa Inggeris
 3. Bahasa Melayu
 4. Matematik
 5. Pendidikan Islam
 6. Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan
 7. Pendidikan Moral
 8. Pendidikan Muzik
 9. Pendidikan Seni Visual
 10. Sains
 11. Bahasa Kadazandusun
 12. Bahasa Cina
 13. Bahasa Tamil
 14. Bahasa lban
 15. Bahasa Semai

Senarai Mata pelajaran Tahun 3 KSSR Semakan

 1. Bahasa Arab
 2. Bahasa Inggeris
 3. Bahasa Melayu
 4. Matematik
 5. Pendidikan Islam
 6. Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan
 7. Pendidikan Moral
 8. Pendidikan Muzik
 9. Pendidikan Seni Visual
 10. Sains
 11. Bahasa Kadazandusun
 12. Bahasa Cina
 13. Bahasa Tamil
 14. Bahasa lban
 15. Bahasa Semai

Senarai Mata pelajaran Sekolah Rendah Tahap 2

Senarai Mata pelajaran Tahun 4 KSSR Semakan

 1. Bahasa Arab
 2. Bahasa Inggeris
 3. Bahasa Melayu
 4. Matematik
 5. Pendidikan Islam
 6. Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan
 7. Pendidikan Moral
 8. Pendidikan Muzik
 9. Pendidikan Seni Visual
 10. Sains
 11. Reka Bentuk dan Teknologi
 12. Sejarah
 13. Bahasa Kadazandusun
 14. Bahasa Cina
 15. Bahasa Tamil
 16. Bahasa lban
 17. Bahasa Semai

Senarai Mata pelajaran Tahun 5 KSSR

 1. Bahasa Arab
 2. Bahasa Inggeris
 3. Bahasa Melayu
 4. Matematik
 5. Pendidikan Islam
 6. Pendidikan Jasmani
 7. Pendidikan Kesihatan
 8. Pendidikan Moral
 9. Pendidikan Muzik
 10. Pendidikan Seni Visual
 11. Sains
 12. Reka Bentuk dan Teknologi
 13. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 14. Sejarah
 15. Bahasa Kadazandusun
 16. Bahasa Cina
 17. Bahasa Tamil
 18. Bahasa lban
 19. Bahasa Semai

Senarai Mata pelajaran Tahun 6 KSSR

 1. Bahasa Arab
 2. Bahasa Inggeris
 3. Bahasa Melayu
 4. Matematik
 5. Pendidikan Islam
 6. Pendidikan Jasmani
 7. Pendidikan Kesihatan
 8. Pendidikan Moral
 9. Pendidikan Muzik
 10. Pendidikan Seni Visual
 11. Sains
 12. Reka Bentuk dan Teknologi
 13. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 14. Sejarah
 15. Bahasa Kadazandusun
 16. Bahasa Cina
 17. Bahasa Tamil
 18. Bahasa lban
 19. Bahasa Semai

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TRENDING NOW

error: Content is protected !!